Tekstschrijver over hypothecaire leningen

Quotiteit van de hypothecaire lening

tekstschrijver hypothecaire leningenEen hypothecaire inschrijving verlaagt het risico van de schuldeiser. Hoe lager het risico, hoe lager ook de intrestvoet van de hypothecaire lening. De intrestvoet is immers voor een deel een vergoeding voor het risico dat de ontlener loopt. De bank zal voor het bepalen van de intrestvoet rekening houden met de quotiteit van de hypothecaire lening. Dit is de verhouding tussen het geldbedrag dat wordt ontleend en de waarborgen die daar tegenover staan.

Wanneer je 125.000 euro leent voor een pand dat 250.000 euro waard is zit je aan een quotiteit van 50%. Het risico voor de verstrekker van de hypothecaire lening ligt dan behoorlijk laag. Blijft de schuldenaar in gebreke wordt het pand met een initiële waarde van 250.000 euro verkocht. De schuldeiser heeft dus ook op langere termijn een grote kans dat hij zijn geïnvesteerde geld kan recupereren.

Een hoge quotiteit leidt niet alleen tot hogere intrestvoeten. Banken zijn ook meer en meer geneigd om een stevige dekking te vragen. Wie aan een quotiteit van meer dan 80% zit ondervindt dikwijls dat banken de leningsaanvraag niet willen goedkeuren. In de praktijk betekent dit dat het niet altijd gemakkelijk is om een hypothecaire lening te krijgen als je niet voldoende voorschot kan geven.

Merken we op dat voor de berekening van de quotiteit van de hypotheciare lening ook rekening kan worden gehouden met andere waarborgen. Als je een lening aangaat voor een huis, appartement of ander onroerend goed wordt eerst en vooral dit goed zelf als waarborg genomen. Het is evenwel ook mogelijk om een ander onroerend goed als extra waarborg mee te geven. Ook spaartegoeden zoals een pensioensfonds of tak 21 producten kunnen helpen om de quotiteit van de hypothecaire lening naar omlaag te krijgen.