Seo copywriting: tekst over hypothecaire lening

Hypothecaire lening vervroegd terugbetalen

seo copywriting tekst over hypothecaire leningWie een hypothecaire lening aangaat kiest bij aanvang voor een vaste of variabele rente. Het is duidelijk dat beide systemen hun voor- en nadelen hebben. Bij het begin van de lening kies je voor een systeem omdat je bepaalde verwachtingen hebt omtrent de rentewijzigingen op lange termijn. Wie denkt dat de rentes gaan stijgen gaat voor een vaste rentevoet. Wie van mening dat de rentes in de toekomst gaan dalen opteert voor een variabele rente.

Een hypothecaire lening heeft een lange looptijd. Er zijn tijdens die looptijd heel wat economische en financiële factoren die een rol spelen bij het tot stand komen van de intrestvoet. Wat bij het afsluiten van de lening een goed systeem leek te zijn kan op langere termijn nadelig uitdraaien. Het is dan ook zeker aan te raden om van tijd tot tijd na te gaan of het interessant kan zijn om de bestaande hypothecaire lening vervroegd terug te betalen. Je kan dan een nieuwe lening afsluiten die beter aansluit bij de marktomstandigheden.

Iedereen kan zijn hypothecaire lening vervroegd terugbetalen. De wetgever heeft dit eenvoudig en duidelijk geregeld. Je hebt onder de wet op het woningkrediet ten aller tijde het recht om de uitstaande lening in één keer terug te betalen. Wel heeft de bank het recht om hiervoor een vergoeding te vragen. De hoogte van deze vergoeding staat doorgaans vermeld in het contract van de hypothecaire lening. Deze vergoeding wordt de wedenbeleggingsvergoeding genoemd. De wetgever heeft de hoogte hiervan beperkt tot maximum drie maanden intrest.

Wie een hypothecaire lening vervroegd wil terugbetalen doet dit vaak om een nieuwe en meer voordelige lening aan te gaan. Aan deze nieuwe hypothecaire lening zijn ook opnieuw kosten verbonden (dossierkosten, schattingskosten,..). Als je van plan bent om een lening te herzien is het belangrijk om een goed zicht te hebben op het volledig plaatje. Wat zal het aangaan van een nieuwe lening je extra kosten? Weegt dit op tegen de lagere intrestvoet? Elke bank of kredietmakelaar kan je helpen om een simulatie te maken.