Wat is een hypothecaire inschrijving?

Freelance tekstschrijver hypothekenEen kredietverlener die geld leent doet dit uiteraard om om korte of lange termijn zijn geld terug te krijgen met extra winst (intresten). Vooral wanneer een lening over een langere periode loopt wordt het risico groter dat de schuldenaar de volledige som niet kan terugbetalen. Wanneer het bovendien gaat om een aanzienlijk bedrag wordt dit risico nog verhoogd. Er kan heel wat mislopen in een mensenleven. Verlies van werk, faillissement, ziekte, overlijden, echtscheiding,.. Het zijn allemaal factoren die ertoe kunnen bijdragen dat de persoon die geld heeft geleend het moeilijk krijgt om de lening terug te betalen.

Een kredietverstrekker wil dus zijn risico zo goed mogelijk ingedekt zien. Dit is ook belangrijk voor diegene die de lening aanvraagt. Zonder een voldoende waarborg zal anders vrijwel geen enkele dossierverantwoordelijke groen licht geven en de leningsaanvraag goedkeuren. Een lening met hypotheek is een uitstekende manier om het risico van de schuldeiser te beperken. Zeker bij het bouwen of de aankoop van een onroerend goed. Het gaat hier tenslotte om grote bedragen met een lange looptijd.

Een lening met een hypotheek geeft aan diegene die geld leent de volgende rechten:

  • Het recht om het onroerend te (laten) verkopen wanneer de ontlener in gebreke blijft met zijn betalingen. Uiteraard is een duidelijke procedure die hiervoor gevolgd moet worden.
  • Het recht dat de opbrengst van de verkoop eerst en vooral wordt gebruikt om de nog uitstaande schuld aan te zuiveren. Blijft er nadien nog geld over dan gaat dit naar de schuldenaar. Dit op voorwaarde dat er geen andere schuldeisers zijn die, in tweede lijn, ook aanspraak kunnen op een deel van het geld.

De gedwongen verkoop van een onroerend goed brengt natuurlijk extra kosten mee. Daarom wordt het bedrag van de hypotheek hoger gezet dat het bedrag van het geld dat werd geleend. Met dit verschil kan de schuldenaar dan deze kosten indekken en betalen.