Copywriting: informatieve tekst voor startende ondernemers

Copywriting startende ondernemersWie met een eigen zaak wil beginnen of net begonnen is heeft nood aan heel wat informatie. Er komt bij een nieuwe zaak heel wat kijken. Uiteraard zijn de allerlei boekhoudkundige en wettelijke verplichtingen waaraan je moet voldoen. De nodige attesten en diploma’s, een ondernemingsnummer,…

Maar in orde zijn met de wettelijke papieren is niet voldoende. Een succesvolle zaak heeft nood aan een goede commerciële aanpak. Een eigen logo, een leuke bedrijfsnaam en een aantrekkelijke website zijn onontbeerlijk.

Hieronder vind je links naar relevante websites. Je bespaart hiermee alvast heel wat tijd. Want tijd heb je als startende zelfstandige zeker niet teveel. Doe je voordeel met deze website! De uren die je uitspaart kan je alvast gebruiken om op zoek te gaan naar nieuwe klanten. We wensen je veel succes!

  • Unie der zelfstandige ondernemers
  • Praktijkgerichte opleidingen in de buurt
  • Beroepsinstituut van Erkende Boekhouders en Fiscalisten
  • Professionele copywriting voor internet en brochures
  • Kantoorbenodigdheden en accessoires
  • Kantoormeubelen en inrichting
  • Tweedehandse bedrijfsvoertuigen

Risico’s

Heel wat mensen starten vol enthousiasme met een nieuwe zelfstandige activiteit. Helaas zijn er ook heel wat onder hen die het na een aantal jaren voor bekeken houden. Het kan gaan om een vrijwillige stopzetting of in het slechtste geval om een faillissement. In het verleden is al vaak vastgesteld dat zelfstandigen dikwijls niet failliet gaan omdat er onvoldoende klanten zijn of omdat de sector niet goed draait. Een belangrijke reden waarom ondernemingen niet goed draaien is een gebrek aan kennis om jet bedrijf goed te leiden.

Ervaring

Het is daarom zeer belangrijk dat iedereen die de stap zet naar zelfstandig ondernemerschap goed weet waaraan hij of zij begint en de risico’s correct kan inschatten. Daarom zijn er voor veel beroepen een aantal specifieke vereisten. Iedereen die zich als zelfstandige vestigt moet aantonen dat hij of zij over voldoende kennis beschikt over bedrijfsbeheer. Dit kan wordt bewezen met relevante ervaring door een aantal jaar te werken op een zeker niveau of bepaalde diploma’s in bijvoorbeeld een bedrijfseconomische richting. Wie niet voldoende kennis heeft kan terecht bij Syntra voor een cursus bedrijfsbeheer. De verschillende aspecten van een bedrijf komen hier aan bod: boekhouding, sociale wetgeving, basis handelsrecht en commercieel beleid.

Diploma of getuigschrift nodig?

Een cursus bedrijfsbeheer is niet voor alle sectoren voldoende. Voor sommige beroepen moet U ook een specifiek diploma kunnen voorleggen. Voor andere is dit niet het geval.

Zo was bijvoorbeeld vroeger fotograaf een beschermd beroep. Wie zich wou vestigen als fotograaf om bijvoorbeeld trouwreportages te doen diende te beschikken over een erkend diploma van beroepsfotograaf en een attest van kennis van bedrijfsbeheer. Deze regeling is afgeschaft. Om als fotograaf aan de slag te gaan is het voldoende om te bewijzen dat u beschikt over de nodige kennis van bedrijfsbeheer.

Voor heel wat beroepen is een specifiek diploma wel nog een vereiste. Ook al kan u heel lekker koken, u kan niet aan de slag gaan als chef-kok als u geen relevant diploma kan voorleggen. Het zou ons uiteraard te ver leiden om alle sectoren en beroepen te overlopen. Voor meer specifieke info kan u uw licht opsteken bij bijvoorbeeld Syntra of Unizo.