Copywriting: soorten leningen

Drie types van lening

De lineaire lening

copywriting soorten leningenBij een lineaire lening wordt er niet gewerkt met een vast maandbedrag. Kenmerkend voor deze lening is dat er bij elke aflossing een vaste terugbetaling is van het kapitaal. De terugbetaling wordt dan bij elke aflossing verhoogd met de intresten op het uitstaande kapitaal. Aan het begin van de periode is er nog niet veel kapitaal terugbetaald waardoor er heel wat intresten bijkomen. Naar het einde van de lening toe is het meeste kapitaal terugbetaald waardoor er minder intresten bijkomen. De maandlast van een lineaire lening neemt dus maand na maand af. De kapitaalaflossing bij een lineaire lening is gemakkelijk te berekenen. Voorbeeld: Een lineaire lening voor 20.000 euro op 50 maanden. In dat geval wordt er elke maand 20.000/50 = 400 euro aan kapitaal terugbetaald.

Lening met mensualiteiten

Bij heel wat leningen blijft het maandbedrag van de lening onveranderd. Gedurende de volledige looptijd wordt dus elke maand hetzelfde bedrag terugbetaald. Dit in tegenstelling tot een lineaire lening waarbij het maandbedrag elke maand afneemt.

De maandelijkse terugbetaling of mensualiteiten bestaat uit twee elementen. Er is in de eerste plaats de terugbetaling van het geleende geld of kapitaal. Daarnaast zijn er de intresten op het uitstaande kapitaal. Bij een lening met mensualiteiten wordt in het begin van de terugbetaling vooral intrest betaald. Het aandeel van de kapitaalaflossing is eerder beperkt. Wie een lening met mensualiteiten vervroegd wil terugbetalen mag dus niet vergeten dat er in het begin vooral intresten zijn betaald en dat het uitstaande kapitaal nog niet sterk is verminderd.

Aflossingsvrije lening

Bij een aflossingsvrije lening wordt er gedurende de ganse looptijd geen kapitaal afgelost. Er wordt enkel rente betaald. Net zoals bij een lening met mensualiteiten ligt het maandbedrag vast. Er is evenwel een groot verschil. Zoals de naam het zegt gebeurt er bij een aflossingsvrije lening geen aflossing van het openstaande geleende bedrag. Aan het einde van de looptijd wordt het kapitaal in één keer terugbetaald.