Copywriting over leningen

copywriting leningenDe meeste leningen gebeuren via een bank. Het is wettelijk niet verplicht is om via een bank te passeren om te lenen. Je kan evengoed terecht bij familie, vrienden of een zakelijke partner. Toch zijn er heel wat voordelen verbonden aan een lening via een bank:

1 Banken zijn onderworpen aan strenge reglementeringen. Banken doen niet zomaar wat ze willen en moeten een behoorlijk strenge wetgeving respecteren. Doen ze dit niet dat kan de bank bij wanbetaling zelf aansprakelijk worden gesteld. Een deel of de volledige openstaande schuld kan daarbij worden kwijtgescholden door de rechtbank.

2 Banken zijn verplicht om na te gaan hoe het zit met de financiële historiek van de aanvrager. Meer bepaald moeten kredietverleners checken of de persoon die een lening zoekt al dan niet vermeld staat op de zogenaamde zwarte lijst van de Nationale Bank. Dit heeft al voordeel dat mensen worden beschermd worden tegen verdere kredieten. Wie op de zwarte lijst staat heeft er in heel veel gevallen geen baat meer bij om nog verdere leningen aan te gaan.

3 De kredietovereenkomst die met de bank wordt afgesloten is ook zeer duidelijk. Er is een duidelijk contract waarin alle modaliteiten van de lening staan vermeld. Banken geven ook een duidelijke aflossingstabel. Daarmee kan je (meestal op maandbasis) nakijken hoeveel het openstaande kapitaal is en welke de te betalen intrest is voor die periode.

4 Duidelijke regeling bij vervroegde terugbetaling. Voor consumentenkredieten heeft de wetgever een eenvoudige regeling uitgewerkt. Het is altijd mogelijk om een lening vervroegd terug te betalen mits het bijbetalen van drie maanden intrest.

5 Banken geven ook zeer concurrentiële tarieven. Elke bank weet dat zijn concurrent maar een paar muisklikken is verwijderd. Zeker in deze tijd, waarbij de consument zeer vaak via het internet online op zoek gaat naar informatie en tarieven. Dit maakt het interessant voor wie een lening wilt afsluiten. Voor een hypothecaire lening is het bovendien vaak nog mogelijk om de discussiëren over de intrestvoet.

6 Wie een lening afsluit bij een bank heeft ook nog de mogelijkheid om zijn lening te laten herzien. Als de intresten voldoende zijn gedaald is het aan te raden om met een kredietverstrekker of kredietmakelaar samen te zitten en een simulatie te laten maken over een herziening. Er wordt dan nagegaan of de lagere intresten opwegen tegen de meerkost van een eventuele nieuwe lening.