Copywriting over leningen

copywriting leningenDe meeste leningen gebeuren via een bank. Het is wettelijk niet verplicht is om via een bank te passeren om te lenen. Heb je extra geld nodig? Je kan evengoed terecht bij familie, vrienden of een zakelijke partner.

Een overeenkomst voor een lening kan je in principe uitschrijven op de achterkant van een bierviltje. Dat betekent niet dat lenen zonder bank daarmee de ideale oplossing is. Is het dan toch beter om te lenen via een bank? We zetten in dit artikel zes belangrijke voordelen op een rijtje.


  1. Banken zijn onderworpen aan strenge reglementeringen. Banken doen niet zomaar wat ze willen en moeten een behoorlijk strenge wetgeving respecteren. Doen ze dit niet dat kan de bank bij wanbetaling zelf aansprakelijk worden gesteld. Een deel of de volledige openstaande schuld kan daarbij worden kwijtgescholden door de rechtbank.
  2. Banken zijn verplicht om na te gaan hoe het zit met de financiële historiek van de aanvrager. Meer bepaald moeten kredietverleners checken of de persoon die een lening zoekt al dan niet vermeld staat op de zogenaamde zwarte lijst van de Nationale Bank. Dit heeft al voordeel dat mensen worden beschermd worden tegen verdere kredieten. Wie op de zwarte lijst staat heeft er in heel veel gevallen geen baat meer bij om nog verdere leningen aan te gaan.
  3. De kredietovereenkomst die met de bank wordt afgesloten is ook zeer duidelijk. Er is een duidelijk contract waarin alle modaliteiten van de lening staan vermeld. Banken geven ook een duidelijke aflossingstabel. Daarmee kan je (meestal op maandbasis) nakijken hoeveel het openstaande kapitaal is en welke de te betalen intrest is voor die periode.
  4. Duidelijke regeling bij vervroegde terugbetaling. Voor consumentenkredieten heeft de wetgever een eenvoudige regeling uitgewerkt. Het is altijd mogelijk om een lening vervroegd terug te betalen mits het bijbetalen van drie maanden intrest.
  5. Banken geven ook zeer concurrentiële tarieven. Elke bank weet dat zijn concurrent maar een paar muisklikken is verwijderd. Zeker in deze tijd, waarbij de consument zeer vaak via het internet online op zoek gaat naar informatie en tarieven. Dit maakt het interessant voor wie een lening wilt afsluiten. Voor een hypothecaire lening is het bovendien vaak nog mogelijk om de discussiëren over de intrestvoet.
  6. Wie een lening afsluit bij een bank heeft ook nog de mogelijkheid om zijn lening te laten herzien. Als de intresten voldoende zijn gedaald is het aan te raden om met een kredietverstrekker of kredietmakelaar samen te zitten en een simulatie te laten maken over een herziening. Er wordt dan nagegaan of de lagere intresten opwegen tegen de meerkost van een eventuele nieuwe lening.

Hierboven staat een voorbeeld van een van de vele artikels die ik als freelance auteur heb geschreven rond leningen en andere geld gerelateerde onderwerpen. Heb je een website in de financiële sfeer en ben je op zoek naar interessante inhoud? Als master in de toegepaste economie kan ik je garanderen dat mijn teksten op niveau zijn.

Neem dus gerust contact met me op en laat me weten wat je verzuchtingen zijn. We stellen samen een contentplan op en ik ga zo snel mogelijk aan de slag. Zo maken we samen een succes van jouw website of blog