Copywriting: ‘inflatie en rente’

Een voorbeeld van copywriting in verband met inflatie en rente. Een tekst waarin op eenvoudige wijze wordt uitgeschreven wat inflatie, nominale en reële rente betekenen.


Wanneer u aan iemand geld uitleent of van iemand geld leent dan is het normaal dat u daar een vergoeding voor betaald. Deze vergoeding is wat we noemen de rente. Wanneer je dus je geld op een rekening gaat plaatsen krijg je daarvoor een zekere vergoeding van de bank. Deze vergoeding wordt uitgedrukt in procenten. Wanneer je 2% krijgt van de bank betekent dit dat als je aan het begin van het jaar € 100 op de bank zet je aan het einde van het jaar € 102 terugkrijgt.

Het betekent niet dat je aan het einde van het jaar met € 302 meer kan kopen dan met € 300 aan het begin van het jaar. Immers, producten en diensten zijn in de loop van het jaar ook duurder geworden. Dit is wat we noemen de inflatie. Om te zien hoeveel uw geld echt opbrengt is het dus belangrijk om ook te gaan kijken hoeveel inflatie er is. Enkel op die manier kan u kijken of de koopkracht van uw geld effectief is gestegen nadat dit een zekere periode op de plank heeft gestaan.

Op zoek naar copywriting over financiële onderwerpen zoals dit artikel over inflatie en rente? Contacteer mij!

We maken dus een onderscheid tussen drie elementen

We hebben eerst en vooral de nominale rente. Dit is gewoonweg het bedrag waarmee de bank rekent en wat je dus aan het einde van het jaar op je rekening krijgt. De nominale rente is op dit moment vaak 2% of minder. We moeten dus altijd rekening houden met de inflatie. Wanneer we de nominale rente verminderen met de inflatie dan bekomen we de reële rente.

De reële rente vertelt ons dus met hoeveel onze koopkracht is gestegen. Een eenvoudig voorbeeld. Stel dat u bij de bank een nominale rente krijgt van 5% en dat de inflatie op jaarbasis 2% bedraagt dan is de reële rente 3%. U zet aan het begin van het jaar € 100 op de bank. U krijgt dan aan het einde van het jaar van de bank € 105 terug. Echter, de producten die u aan
het begin van het jaar voor € 100 kon kopen zullen aan het einde van het jaar € 102 kosten. Dit betekent dat uw koopkracht in realiteit is toegenomen met drie euro. U hebt dus een reële rente ontvangen van 3%.


Heb je goede inhoudelijke copywriting nodig rond allerlei financiële onderwerpen? Als Master Toegepaste Economie help ik je graag verder.